Welkom

Op deze website treft u informatie over teamleren en innoveren in teams in de gezondheidszorg en het onderwijs. De website is het resultaat van een promotieonderzoek naar hoe verpleegkundige en onderwijs teams leren bij het invoeren van innovaties. Hierbij wordt teamleren voorgesteld als belangrijke factor bij het implementeren van veranderingen.

Het promotieonderzoek over teamleren is uitgevoerd vanuit de vakgroep Verpleegkunde Vroedkunde van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidsstudies Universiteit Antwerpen door Olaf Timmermans. Informatie over Olaf vindt u op LinkedIn

Comments are closed.