Innoveren

Innovatie betekent letterlijk: het invoeren van een nieuwigheid. Innovatie wordt hier opgevat als het ontwikkelen en/of invoeren van een product, protocol, procedure of werkstructuur, waarbij voorop staat dat het nieuw is voor degenen die er mee gaan werken.

In de verpleegkunde en het onderwijs komt innovatie in verschillende vormen voor. Innovaties verschillen in soort, omvang en impact. Innovatie wordt toegepast in een verscheidenheid van situaties. Over het algemene genomen gaat het om de invoering van nieuwigheden die kleine en grote veranderingen in de manier van werken veroorzaken.

Voorbeelden van innovaties in de verpleegkunde zijn de invoering van een elektronisch patiëntendossier, patiëntentoewijzing, protocollen (bv opsporen ondervoeding, delier, patiëntveiligheid etc.) of belevingsgerichte zorg.
Voorbeelden van innovaties in het onderwijs zijn de introductie van competentiegericht onderwijs, e-learning, probleemgestuurd onderwijs of een leer-werkplaats.

Comments are closed.