Teamleren

Teamleren verhoogt de productiviteit van de teamleden en bevordert het invoeren van vernieuwingen.

Teams in gezondheidszorgorganisaties en onderwijsinstellingen ondergaan een transformatie van alleen productie-gerichte teams naar teams die de competentie hebben om tegelijk verpleegkundige zorg of onderwijs te produceren én zichzelf te ontwikkelen (ambidextere teams).
Naast het uitvoeren van (verpleegkundige) zorg of onderwijs, worden deze teams gekenmerkt door het welhaast continu invoeren van veranderingen (innovaties). De teams implementeren innovaties om de huidig verleende verpleegkundige zorg of onderwijs aan te passen naar actuele standaarden en richtlijnen.

Om als een ambidexter team te handelen dienen teams informatie te verwerken die nodig is om de productie- én ontwikkelgerichte taken uit te voeren. Hiertoe ondernemen de leden van het team team-leeractiviteiten waardoor informatie wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen. De teamleer-activiteiten zijn gericht op productie- of ontwikkelgerichte informatie. Productie-gerichte informatie is die informatie die nodig is voor het uitvoeren van het primaire proces (uitvoeren van verpleegkunde of onderwijs). Ontwikkelgerichte informatie heeft betrekking op nieuwe kennis over het toepassen van verpleegkunde of onderwijs.

Teamleeractiviteiten zijn die activiteiten die teamleden ondernemen waardoor informatie wordt verzameld, toegepast of opgeslagen. Voorbeelden van teamleeractiviteiten zijn: het stellen van vragen, zoeken naar feedback, experimenteren, reflecteren op resultaten en het bespreken van fouten of onverwachte resultaten van interventies.

Teamleeractiviteiten vormen teamleerprocessen. In het promotieonderzoek zijn vijf verschillende teamleerprocessen aangetoond:

1 Het verzamelen van productiegerichte informatie
2 Het verzamelen van ontwikkelgerichte informatie
3 Informatie toepassen
4 Het opslaan en hergebruiken van productiegerichte informatie
5 Het opslaan en hergebruiken van ontwikkelgerichte informatie

Comments are closed.